Stringo S5+ produktblad

Ladda ner Stringo S5 PLUS produktblad

Stringo_S5_PLUS_LANDING

Med S5 kan yrkesverksamma inom fordonsindustrin manövrera fordonet med full kontroll och placera det där det ska vara, utan säkerhetsrisker eller skador. Eftersom en Stringo är eldriven sker inga utsläpp i arbetsmiljön.

Och med den uppgraderade framdelen är Stringo PLUS utrustad med boggihjul och utformad för högfrekvent användning och långa distanser. Denna kraftfulla maskin gör det möjligt att köra över hinder eller övergångar – utan att förlora varken hastighet eller precision.

  • Steer-by-wire
    Vår styrkommunikation ger hög manövrerbarhet i trånga utrymmen, ergonomi för föraren och övergripande säkerhet.

  • Redo för AGV
    CAN-bussarkitekturen gör att flera system och tekniker kan använda en Stringo för fjärrförflyttning, AGV och andra mjukvarulösningar.

  • Smart åtkomst vid service
    Hela insidan är tillgänglig genom avtagbara paneler för optimala servicemöjligheter.